Aviation Engineering | Bacherlor | Final project defence

Other

June 4, 9 a.m. the public defense of the final projects of the 1st cycle Aviation Engineering study program will take place. Reference to the defense: https://liedm.zoom.us/j/98125659257

   No. Name Surname Topic of the final project
EN 1. Checcaglini Davide

Investigation of Distributed Propulsion for Light Airplane

Išskirstytos traukos lengvam orlaiviui tyrimas

2. Connors Eri

Design of a Composite Layup of a Sailplane Fuselage

Kompozitinio sklandytuvo liemens klojimo schemos projektavimas

3. Danaitis Arminas

Optimisation of a Delivery Drone Flight Path by Use of Graph Theory

Siuntinius pristatančio drono kelio optimizavimas panaudojant grafų teoriją

4. Gurcan Umitcan

Unmanned Air Vehicle Wing Design

Bepiločio orlaivio sparno projektas

5. Jonga Michael

Investigation of the Composite Structural Integrity of a Sailplane Wing after Repair

Kompozitinio sklandytuvo sparno stiprumo tyrimas po remonto

6. Katkauskas Žygimantas

Project of Drones for the Observation of  Marked Animals

Project of Drones for the Observation of  Marked Animals

7. Szabo Peter

Investigation and Improvement of Safer Automated Landing Using ArduPilot

Automatizuotos tūpimo sistemos ArduPilot tyrimas

LT 8. Kovalčiuk Germanas

Paieškų ir gelbėjimo operacijų kvadrokopterio propelerio projektavimas

Quadcopter Propeller Design for Search and Rescue Operations

9. Kurtinaitis Matas

Ultralengvosios klasės orlaivio projektas ir aerodinaminių charakteristikų tyrimas

Design of an Ultralight Aircraft and Research on Aerodynamic Characteristics

10. Leskevičius Marius

3D spausdinimo technologijos pritaikymas nuotoliniu būdu valdomo lėktuvo projekte

Application of 3D Printing Technology to a Remotely Controlled Airplane Project

11. Maksvytis Jonas

Orlaivių valdymo sistemų lynų įtempimo įrankio tobulinimas

Improvement of Rope Tensioning Tool for Aircraft Control Systems

12. Mykolaitis Laurynas

Antžeminio patikrinimo įrangos, skirtos orlaivio degalų jutiklių patikrinimui, sistemos veikimo modeliavimas

Operation System Modeling of a Ground Inspection Equipment for the Inspection of Aircraft Fuel Sensors

13. Sakalauskas Simas

Mini kvadrakopterio, skirto akliesiems surasti pastatus, projektas

Design of a Mini Quadcopter for Finding Buildings for the Blind

14. Širvaitis Andrius

Ranka sviedžiamo F3K klasės sklandytuvo projektas

Design of F3K Class Hand Launch Glider

15. Tamašauskas Domantas

Sausojo kuro raketinio variklio degimo kameros stiprumo charakteristikų tyrimas ir palyginamoji analizė

Research of the Solid Propellant Rocket Motor Combustion Chamber Strength Characteristics and Comparative Analysis

16. Zelenkevičius Laimis

YAK-52 hidraulinės sistemos ir jos maitinimo bloko konstrukcijos projektas

Construction Design of Yak-52 Hydraulic System and Its Power Supply Unit

June 4 d. 09:00

https://liedm.zoom.us/j/98125659257

Įtraukti į iCal
Suggest an Event